Creació d’un berenador en zones verdes, realització de millores en el passeig Saladar i l’ombrejat en els parcs infantils són les propostes més votades als pressupostos participatius

La fase de votació de propostes dels pressupostos participatius de 2020 ha conclòs hui. Del 2 al 16 de desembre, s’han emés un total de 3.646 vots amb els quals la ciutadania s’ha pronunciat sobre quines propostes, del total de 57 sotemeses a votació, són les que tria perquè siguen executades per l’ajuntament amb càrrec a la partida de 250.000 euros del capítol d’inversions reservada a este fi en el pressupost municipal de 2020.

Tots els participants han pogut votar 2 propostes per a projectes de ciutat i 2 propostes per barri, a excepció dels barris de Faroleta-Diana i Port-Centre, sobre els quals únicament es podia votar una de les dues propostes seleccionades.

En l’apartat de projectes de ciutat, les propostes més votades han sigut la creació d’un berenador zona verda i la realització de millores en el passeig del Saladar, seguida a poca distància per l’ombrejat dels parcs infantils.

La participació ha sigut molt elevada per a les votacions relacionades amb el barri París-Camp Roig, on les propostes més votades han sigut la plantació d’arbratge en la zona i el canvi d’il·luminació en la plaça de Jaume I, i els carrers de Patricio Ferrándiz i de Sagunt.

En Baix la Mar-Darrere del Castell, les actuacions més votades han sigut l’asfaltat dels carrers de l’Hort, Escullera, Marines i Alberto Sentí i l’execució de millores en el parc de l’avinguda de Miguel Hernández. En el barri de les Marines, la proposta més votada ha estat la construcció de voreres en el primer quilòmetre de la carretera, seguida de la de millores en els parcs.

A la zona del Montgó, la ciutadania s’ha decantat majoritàriament pels projectes de millora en el parc del carrer del Ginjoler i el d’asfaltat del camí de les Alqueries.

Al barri Oest-Campaments, la proposta més votada ha sigut la reurbanització del carrer de les Portelles, seguida per la instal·lació de reductors de velocitat en l’entorn de la plaça de l’Arxiduc Carles.

En Roques, han arreplegat major nombre de vots la proposta de neteja i col·locació d’una reixa a la vessant oest del castell i la millora de les escales del carrer dels Desemparats amb l’avinguda del Cid. Per al barri de les Rotes, les votacions s’han decantat per la construcció de voreres i la col·locació de fanals al principi de la carretera i la millora del camí de les Troies i per al barri del Saladar, les propostes més votades han sigut el canvi d’il·luminació a LED en el parc Chabàs i l’habilitació d’un pas accessible en l’avinguda del Marquesat amb el carrer de Sertori.

Finalment, en els barris on sols es podia votar una proposta de les dues seleccionades, els resultats han sigut: per a Port-Centre, l’opció més votada és l’ampliació de voreres i per a Faroleta-Diana, les boques de pluvials al carrer de Calp.

En les pròximes setmanes, els tècnics del departament d’Urbanisme realitzaran una valoració econòmica de les propostes més votades i es triaran quines van a executarse, garantint en tot moment una equitat pressupostària entre els diferents barris.

Les propostes finalment seleccionades hauran d’executar-se, o almenys iniciar-se, durant l’any 2020.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *