CREMÀ DE LES FALLES DE DÉNIA 2012

El dia 19 va tindrer lloc la cremà dels monuments fallers .Unes cremades que van estar un poc delluides per culpa de la pltuja que va fer quels monuments es banyaren.
Al final Llagrimes i cendres per a rebre a un nou any faller.