ELS BANDOLS FALLERS ANUNCIEN LA FESTA FALLERA


Els Bandols fallers per els diferents districtes van obrir pas a la festa fallera. Començant en el barri de Paris Pedrera i acabant en el barri de Camp Roig.