ERPV-DÉNIA: Cal que l’ajuntament explique per què no es fa la planta de tractament d’algues

La direcció d’ERPV-Dénia considera que la justificació donada en el ple de juny és una excusa per no dur a terme la clàusula del contracte per la qual PAVASAL es comprometia a millorar el servei. PSOE i Compromís hauran de donar explicacions del perquè de la renúncia a una instal·lació fonamental.
L’executiva d’ERPV-Dénia s’oposa a la decisió del govern municipal de renunciar a la Planta de Tractament d’Algues a què es va comprometre l’empresa PAVASAL en el contracte del Servei de Manteniment i Neteja de Platges en la clàusula G.c de millores en les instal·lacions. En concret, el contracte remarca el caracter prioritàri de la planta dient “durante la prestación del Servicio una de las principales actividades serà la retirada y gestión de las algas, no como residuo sino como un recurso”.
La dotació de l’esmentada partida és de 1.005.010,77€, un import que, a hores d’ara, no se sap on i en quins aspectes van a invertir-se després que l’ajuntament comunicara que anirien destinats a maquinària obres i personal de servei; uns conceptes aquests que no són compatibles amb el concepte de «millores en les instal·lacions», tal com preveu el contracte.
En aquest sentit els republicans de Dénia formularan una queixa a l’ajuntament sol·licitant l’informe tècnic que avale la modificació del contracte, per entendre que es tracta d’una modificació substancial del mateix.
La Planta de Tractament d’Algues havia d’entrar en funcionament aquest estiu de 2020 i anava a ser la primera a tot l’estat.
La direcció d’ERPV-Dénia s’ha manifestat en contra de que «li lleven a la ciutat de Dénia una instal·lació que anava a suposar deixar de perdre tones d’arena de la platja. L’equip de govern no pot dir-nos que es preocupa per la millora ambiental mentre renuncia a una instal·lació que anava a suposar un estalvi en despesa i en emissió de gasos».
Un dels problemes que se’n deriven de la recollida d’algues en pales per transportar-les a les plantes de tractament de residus és la quantitat de tones d’arena que es perden entremig de les algues. L’esmentada Planta anava a replegar les algues acumulades i garbellar-les en la instal·lació per recuperar l’arena. D’aquesta manera s’evitaria haver de reposar bona part de l’arena que es perd. Una volta garbellades, les algues es compacten per a la seua eliminació o transformació en altres materials.
Al passat ple de juny es va decidir prescindir de la Planta de Tractament d’Algues i destinar l’import a la millora de la neteja de les platges. L’argument és que el solar on anava a ubicar-se no és idoni, segons el Pla General d’Urbanisme. La decisió es va prendre amb els vots favorables del PSPV-PSOE i Compromís.
Des d’Esquerra Republicana de Dénia entenem que la dotació no pot anar destinada a una activitat que persevera en l’agressió ambiental, retirant tones d’arena junt amb les algues. En tot cas hauria de destinar-se a millores ambientals de la ciutat.
Pel que fa al problema d’ubicació pot tindre diverses solucions; des d’una requalificació del terreny a una reubicació de la Planta.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.