Esther López Barceló: "Acord per la rescinsió del contracte amb Marina Salud"

L’hospital Comarcal de la Marina Alta, és un hospital de recent construcció, on l’edifici és públic mentre la gestió està concedida a l’empresa Marina Salud, S.A. (societat constituïda per DKV Seguros y Reaseguros, S.A. i Ribera Salud, S.A.), des de l’any 2005. El càlcul de l’import a percebre per par de l’empresa concessionària està basada en una prima anual per càpita, independentment de l’ús que faça la ciutadania, més una sèrie de facturació intercentres dels serveis que, bé no pot prestar l’empresa o bé no li resulten rentables econòmicament realitzar-los.

Després d’aquestos anys, s’ha deixat constància de què per a l’empresa concessionària prevaleix en tot moment el resultats econòmics per damunt de l’atenció dels pacients, la gestió dels recursos humans en quant a professionals sanitaris suposa una gran preocupació per als pacients que veuen com els metges i personal d’infermeria no pot mantenir el seu criteri professional davant el criteri purament economista de l’empresa que fins i tot ha arribat a primar o pressionar als professionals per a donar altes prematures que després han suposat un enpitjorament de la malaltia. També la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de la Marina Alta, ha incidit en denunciar que Marina Salud, S.A. evita per tots els cassos en què pot, enviar pacients crònics a l’hospital de llarga estància de La Pedrera, que és per eixe fi, per l’únic motiu de què això suposa haver de pagar-li a la Conselleria de Sanitat.

Som conscients dels nombrosos incompliments de contracte que unilateralment des de l’empresa Marina Salud, S.A. s’han produït, com el tancament de urgències nocturnes als pobles d’Ondara, Pedreguer, El Verger i Gata de Gorgos, i el posterior tancament d’habitacions mentre hi ha llista d’espera de pacients. Però aquestos incompliments no han estat els únics, ja que en el contracte de concessió, l’empresa s’havia de fer càrrec de la construcció d’un centre de salut a Dénia i un altre a Pedreguer, i què a dia d’avui, encara estan per construir. També sabem que en períodes de vacances on la població de la comarca creix considerablement, el nombre de facultatius no creix amb la proporció necessària per cobrir aquest nombre de gent, provocant que la gent que resideix i que depèn del departament de salut de Dénia, es veja altament minvada en quant a atenció sanitària correspon.

Per tant EUPV-Els Vards-ERPV-AS: Acord Ciutadà, es compromet a, en base als incompliments de contracte que es poden demostrar, rescindir el contracte amb la concessionària Marina Salud, S.A. i que la Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria de Sanitat siga el més aviat possible la gestora directa de la sanitat pública de la Marina Alta.

– Estem totalment convençuts que amb aquesta mesura s’aconseguiran neutralitzar les mancances que actualment patix la població de la Marina Alta.
– Derivació de pacients crònics a l’Hospital de La Pedrera.
– Obertura d’habitacions tancades.
– Construcció dels centres de salut necessaris per a la població.
– Reduir les llistes d’espera actualment molt llargues.
– Normalitzar les relacions laborals amb els professionals.

Esther-Lopez-Barcelo