MONUMENTS I PREMIS FALLES DÉNIA 2012


Relació de premis de Falles de Dénia
2012.
Premis de la secció primera infantil
Premi Enginy i Gràcia Saladar 18 punts
1er premi
Saladar 90 punts
2on premi
Port Rotes 81 punts
3er premi
Campaments 75 punts
4rt premi
Darrere del Castell 69 punts
5e premi
Diana 57 punts
6e premi
Camp Roig 48 punts
Premis de la secció especial infantil.
Premi Enginy i Gràcia Centro 26 punts
Premi a la Millor Pintura de falla Campaments 37
punts
“PEPE SIMÓ” al ninot indultat infantil Campaments
1er premi
Centro 110 punts
2on premi
Baix la Mar 97 punts
3er premi

Oeste 91 punts
4rt premi
París Pedrera 83 punts
5e premi
Les Roques 60 punts
Llistat de premis de les Falles de Dénia 2012 que s’acaben
de lliurar a l’Ajuntament de la ciutat.
Premis de la secció primera
Premi Enginy i Gràcia Port Rotes
1er premi
Port Rotes 94 punts
2on premi
Saladar 82 punts
3er premi
Les Roques 74 punts
4rt premi
Diana 68 punts
5e premi
Campaments 55 punts
6e premi
Darrere del catell 53 punts
7e premi
Camp roig 46 punts

Premis de la secció especial
Premi “PEPE SIMÓ” al Ninot indultat Darrere del
castell

Premi a la Promoció del valencià Centro
Premi a la Millor Crítica Turística París Pedrera
Premi “LUIS FRANCISCO CARRIÓ” a la Millor
Crítica Local Centro
Premi “JOSÉ VICENTE NEGRE” a l’Activitat Fallera
Baix la mar
Premi al Risc Baix la mar
Premi al Millor Llibret de Falles Centro
Premi a l’Ornament de la falla Port Rotes
Premi a la Millor Crítica Mediambiental Centro
Premi al millor carrer engalanat 1er grup dels Mariners
Premi Enginy i Gràcia Baix la mar
Premi a la Millor Pintura de falla Baix la mar

1er premi
Baix la mar 108 punts
2on premi
Centro 96 punts
3er premi
Oeste 84 punts
4rt premi
París Pedrera 72 punts