Opinió Eva Ronda: Ocupació i informació

Ocupació i informació

Des de la Regidoria de Creama i Ocupació, voldria aclarir alguns aspectes comentats pel senyor Sergio Benito del grup polític Cs, respecte al seu article i estudi realitzat, del qual no aporta fonts,(cosa que estaria encantada de contrastar amb ell).

És totalment habitual i coherent que en municipis costaners, com és Dénia, molta gent finalitze els seus contractes laborals en acabar la temporada estiuenca: hi ha molts estudiants que tornen a les seues facultats o centres de formació i en general, existeixen moltes ocupacions que depenen d’eixe factor estacional, ens agrade o no, no es tracta de cap novetat.

Ara bé, concloure i afirmar que no s’està treballant en altre sector que no siga la gastronomia o l’agricultura ecològica no seria una afirmació correcta, donat què, tant per part de la Mesa Municipal d’Ocupació com per una altra banda, a través dels programes experimentals integrats dins del marc dels Pactes territorials d’Ocupació, s’està treballant de valent per aconseguir minorar la desocupació, obtindre una major qualificació professional que garantisca major qualitat i reduir l’estacionalitat i la precarietat laboral.

De totes maneres, el nombre de persones de Dénia aturades i inscrites en el Servef, ha anat reduint-se considerablement, des de l’any 2013 fins al 2018, concretament hi ha 1839 persones menys . En octubre del 2013 hi eren 5377 i ara en són 3319. I el nombre de contractes indefinits ha augmentat també respecte a eixe any. També en octubre , la taxa d’atur va baixar per primera vegada del 15%.

Es poden consultar dades estadístiques en la web de Labora o es pot acudir a Creama per poder sol·licitar informació del nombre de totes les ofertes gestionades i atencions a persones desocupades que es realitzen en l’agència de col·locació de Dénia i en la web de l’Observatori del pacte territorial (www.observatorimarinaalta.org)

Per part de la mesa Municipal d’Ocupació, es treballa des de quatre branques o subgrups, on es tenen en compte col·lectius vulnerables, clàusules socials en les contractacions des de l’Ajuntament, formació segons les necessitats observades en el diagnòstic realitzat, jornades en empreses per tal de modernitzar-les, jornades d’economia blava i turisme esportiu en el Focus Pyme, economia circular, escola per a joves emprenedors, contractacions de persones aturades de llarga durada, contractacions de joves titulats, llançadores d’ocupació i foment de l’emprenedurisme o treball amb recolzament per a persones amb diversitat funcional, entre altres.

Sempre han estat convidats tots els grups polítics , els quals consten com adherits a la Mesa, però malauradament, no he pogut comptar amb la seua presència, cosa que li convide a fer.

De veritat, estaríem encantats de poder comptar amb les seues propostes o idees.

Tot este treball està fonamentat amb un diagnòstic socioeconòmic  realitzat per la UNED, actualitzat any rere any, la qual cosa ens permet realitzar valoracions i traure conclusions.

Per part del pacte territorial per a l’ocupació -que naix a l’albor de l’Estratègia Europea per l’Ocupació i que s’ha consolidat com una de les fórmules més eficaces per a aconseguir reduir la desocupació i millorar el desenvolupament dels territoris-, a través de la cooperació de les institucions públiques, agents socials i representants del món de l’empresa, també s’ha realitzat un treball extraordinari que ha derivat en tres  projectes experimentals com ara són: el Fòrum Ciutadà -Observatori, el Hub tecnològic xarxa Marina Alta, i punt nàutic especialitzat.

També s’ha efectuat mitjançant un diagnòstic territorial de la Marina Alta i Dénia, avalat pel Servef, ara Labora, i la Universitat d’Alacant amb totes les dades relacionades amb l’ocupació i sectors econòmics on es citen fonts , i que conté un DAFO on s’analitzen les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats del territori.

Tota la feina ens servirà per a plasmar les futures polítiques d’ocupació.

En l’últim foro on s’exposen totes les conclusions i la ciutadania en general té l’oportunitat d’aportar informació, tampoc vam comptar amb la seua presència. Espere que puga assistir el senyor Sergio Benito o algun representant del grup a les pròximes cites.

Evidentment, el fruit total del treball no és immediat, però en tota tasca sempre es necessita d’un temps per a què , de manera progressiva, es visualitzen tots els resultats esperats. I continuem treballant en la mateixa línia.

Es consultar més informació en les webs www.marina-alta.org, www.nauticmarinaalta.org, www.xarxaagricola.org, www.deniaempleo.com, www.labora.gva.es o www.creama.org.  ,

EVA RONDA.

Regidora d’Ocupació, Creama, Comerç, Transparència i Modernització.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *