CULTURA ALS BARRIS ESTIU 2011

CULTURA ALS BARRIS ESTIU-2011

1- PARC CHÀBAS.

25 de juliol: CINE A LA FRESCA. 22h
1 d’agost: MÚSICA. 20h
8 d’agost: TRADIJOCS. 19h30

2- LES BASSETES.

19 de juliol: MÚSICA. Banda de Música 22h
26 de juliol: FESTA INFANTIL. 19h30
2 d’agost: MÚSICA. 22h. Marina Big Band. 22h
9 d’agost: CINE A LA FRESCA. 22h

3- LES ROQUES.

20 de juliol: CINE A LA FRESCA. 22h
27 d’agost: TRADIJOCS. 19h30
10 d’agost: CINE A LA FRESCA. 22h

4- PLAÇA JAUME I.
21 de juliol: CINE A LA FRESCA. 22h
4 d’agost: TRADIJOCS. 19h30
11 d’agost: MÚSICA. 20h

5- PLAÇA MARINA PINEDA.
22, 29 de juliol, 5, 12 d’agost

“ART AL CARRER”. Associació Adama.

6- CARRER LA VIA.
22 de juliol: FESTA INFANTIL. 19h30
5 d’agost: FESTA INFANTIL. 19h30

ORGANITZA: Regidoria de Cultura.
COL.LABOREN: Regidoria de Turismo i Esports.