MAITE CABRERA ELEGIDA PREGONERA DE LES FALLES DE DÉNIA 2013.

Maite Cabrera Belda,es la persona elegida per el president de JunTa Local Fallera de Dénia Jaime Betomeu com a Pregonera de les Falles 2013.
Maite fallera desde menuda, perteneix a la Falla centro i ha segut fallera Major d´aquest Districte en l’any 2005. De familia molt fallera, sempre ha estat relacionada d’una manera o altra al mon faller. Preesentadora de molts actes, presentacions, sopar de germanor, moderadora i presentadora d’un programa radiofonic faller entre altres coses. Maite contenta per la noticia rebuda ens conta que ella no concibix un mon sense falles.