Nits d’Albades, una tradició molt arrelada al País Valencià

Dénia ha canviat la seua fisonomia. Els monument fallers ja són al carrer i les comissions, juntament amb els artistes, treballen sense descans per enlairar les falles 2014. Una tasca que és prolonga fins altes hores de la matinada però que des d’ahir conta amb l’especial alicient de la celebració dels Nits d’Albades. Acte incluit en el programa de falles, i que des de l’any  2006 s’ha desdoblat per tal de no allargar-se tant. Així si la nit del dia 14 li va tocar el torn als Falleres Majors de Dénia, Sara Femenía i la xiqueta Paloma Mengual amés de les regines de Les Roques, Baix la Mar, Darrere del Castell, Campaments i l’Oeste, i la segon nit han segut les màximes representants de Camp Roig, París Pedrera, Saladar, Port Rotes i Centro. El recorregut s’iniciarà als 20 hores al districte de Camp Roig.

La Nit d’Albaes és una tradició molt arrelada al País Valencià. El cant d’albades, pronunciat popularment albaes, és una variant del cant valencià d’estil, habitual a les festes dels poblacions rurals valencianes. És troba especialment viu actualment a les festes de la majoria de pobles. Les albades consisteixen en un cant mètric, de fórmula amalgamada, acompanyat per tabalet i dolçaina, el qual en la seua varietat mes comuna s’interpreta per dos cantadors que s’alternen començant i acabant la copla, o que en els altres dos varietats meridionals és cantat per una sola persona.

El cant d’albades és caracteritza per tenir una temàtica satírica i humoristica. Consta d’una part instrumental que consisteix en una tocata de dolçaina i tabalet, la melodia de la qual és repeteix sempre amb major o menors variacions dels músics, i d’una part cantada a capella pel «cantaor», que fa variacions sobre una melodia base que també és repeteix. Als músics, un dolçainer i un tabaleter com a mínim, i al «cantaor» els sol acompanyar sovint el «versaor», que és aquell qui inventa els versets que interpreta.